اجاره نامه

مسکن و خوابگاه

در اتریش خوابگاه‌های دانشجویی متعددی وجود دارد که هر یک دارای شرایط خاص خود هستند. به طورکلی دانشجویان حق برخورداری از خوابگاه دانشجویی را دارا می‌باشند. خوابگاه‌های دانشجویی معمولا ارتباطی به دانشگاه ندارند. ولی مرسوم‌ترین محل سکونت برای دانشجویان هستند. در تمام شهرهای دانشگاهی اتریش خوابگاه‌های دانشجویی بسیاری وجود دارد که امکانات خوبی را با قیمت‌های مناسب در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند.

توصیه: به علت محدود بودن جا و کثرت متقاضیان، پیشنهاد می‌شود که دانشجویان پس از انجام امور ثبت نام و دریافت رسید از دانشگاه، اقدام به نام‌نویسی در لیست انتظار خوابگاه مورد نظر خود نمایند.

تذکر: دانشجویان می‌توانند دفترچه راهنمای خوابگاه‌های دانشجویی را از مراکز مختلف سازمان دانشجویان (ÖH) دریافت نمایند.

 

آدرس چند خوابگاه شهر وین به شرح زیر است:

Akademikerhilfe

Pfeilgasse 3a A-1080 Wien

 

home4students

Sensengasse 2b A-1090 Wien

 

ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung

Mollardgasse 16 A-1060 Wien