تمدید مهلت پذیرش

Friday 15 Feb 2013

تمدید مهلت پذیرش

متقاضیانی که تاکنون موفق به درخواست ثبت نام برای ترم تابستانی دانشگاههای اتریش نشده اند  ویا مدارک خود را کامل نکرده اند می توانند تا 30 ام آپریل اقدام نمایند.